Att leva upp till sina förväntningar

Avsnitt nr 7 handlar om hur man uppfattas av andra och hur man påverkas av det. Vad kan man egentligen säga på ett utvecklingssamtal och att försöka leva upp till det som förväntas av oss.

Kram Kajin & Sala

Annonser